Sulge
Sidus ühiskond
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Sidus ühiskond
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Mõõdetakse eestlaste ja teistest rahvustest inimeste suhtlussfääride kontaktide keskmist arvu. Kontakti olemasolu või puudumist hinnatakse selle järgi, kui sageli on inimene ühes kuus suhelnud enda omast erineva emakeelega inimestega 6 suhtlussfääris: sõbrad, perekond, vaba aeg, internet, naabrid, töö.
Näitaja on ka valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
Vaata täpsemalt