Sulge
Sidus ühiskond
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Mõõdetakse eestlaste ja teistest rahvustest inimeste suhtlussfääride kontaktide keskmist arvu. Kontakti olemasolu või puudumist hinnatakse selle järgi, kui sageli on inimene ühes kuus suhelnud enda omast erineva emakeelega inimestega 6 suhtlussfääris: sõbrad, perekond, vaba aeg, internet, naabrid, töö.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia  mõõdik. 
Vaata täpsemalt