Kuidas meie riigil läheb?

Sidus ühiskond
Kui sõbralik on Eesti ühiskond? Sidusa ühiskonna aluseks on üksteist toetavad vabad inimesed, kes tegutsevad oma ühiste eesmärkide saavutamiseks demokraatlikult. Ühiskond on sidus, kui kõiki inimesi koheldakse nende soost, vanusest, rassist, etnilisest kuuluvusest, perekonnaseisust või elukohast sõltumata eelarvamusteta ja võrdselt. Igal inimesel on võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskonna elus, töötada, ennast teostada ja olla majanduslikult aktiivne. Ühiskonnarühmad peavad üksteisest lugu, neil on koos sõbralik ja turvaline olla. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Määratlemata kodakondsus
2023: 4,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Loomulik iive
2022: -5 669 inimest
Säästva arengu riiklik strateegia
Kohortsündimuskordaja
2023: 1,82 last
Säästva arengu riiklik strateegia
Eesti keele kõnelejad
2023: 651,5 tuhat inimest
Eesti 2035
Rahvaarv
Eesti 2035
Eesti keele kõnelejate osatähtsus
Eesti 2035
Tegus inimene
2023: 43,8%
Eesti 2035
Hoolivus ja koostöö
2021: 61%
Eesti 2035
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Eesti 2035
Kohortsündimuskordaja
2023: 1,82 last
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid

Kuidas meie riigil läheb?

Sidus ühiskond
Kui sõbralik on Eesti ühiskond? Sidusa ühiskonna aluseks on üksteist toetavad vabad inimesed, kes tegutsevad oma ühiste eesmärkide saavutamiseks demokraatlikult. Ühiskond on sidus, kui kõiki inimesi koheldakse nende soost, vanusest, rassist, etnilisest kuuluvusest, perekonnaseisust või elukohast sõltumata eelarvamusteta ja võrdselt. Igal inimesel on võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskonna elus, töötada, ennast teostada ja olla majanduslikult aktiivne. Ühiskonnarühmad peavad üksteisest lugu, neil on koos sõbralik ja turvaline olla. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Määratlemata kodakondsus
2023: 4,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Loomulik iive
2022: -5 669 inimest
Säästva arengu riiklik strateegia
Kohortsündimuskordaja
2023: 1,82 last
Säästva arengu riiklik strateegia
Eesti keele kõnelejad
2023: 651,5 tuhat inimest
Eesti 2035
Rahvaarv
Eesti 2035
Eesti keele kõnelejate osatähtsus
Eesti 2035
Tegus inimene
2023: 43,8%
Eesti 2035
Hoolivus ja koostöö
2021: 61%
Eesti 2035
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid
Eesti 2035
Kohortsündimuskordaja
2023: 1,82 last
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Ühiskonnarühmade vahelised kontaktid