Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsemissektori võlg
2022: 18,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsemissektori võlg
Protsent näitab, kui suur on valitsemissektori konsolideeritud võla osa SKP-s.
Valitsemissektori konsolideeritud võlg koosneb valitsemissektori kohustistest, mis on eelarveperioodi lõpus täitmata ning liigituvad järgmiste finantsvarade alla: sularaha ja hoiused, võlaväärtpaberid ning laenud. 
2022: 18,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt