Sulge
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Suhtelise vaesuse piir on 60%.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2021: 15,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt