Sulge
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Suhtelise vaesuse piir on 60%.
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia  ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik. 
Vaata täpsemalt