Heaolu

Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses elavad inimesed

Protsent näitab, kui suur osa kogu rahvastikust elab suhtelises vaesuses, sügavas materiaalses ilmajäetuses või väikese tööintensiivsusega leibkondades. 
2018: 24,4%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses elavad inimesed

Protsent näitab, kui suur osa kogu rahvastikust elab suhtelises vaesuses, sügavas materiaalses ilmajäetuses või väikese tööintensiivsusega leibkondades. 
2018: 24,4%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >