Sulge
Heaolu
Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses elavad inimesed
Protsent näitab, kui suur osa kogu rahvastikust elab suhtelises vaesuses, sügavas materiaalses ilmajäetuses või väikese tööintensiivsusega leibkondades. 
2020: 23,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses elavad inimesed
Protsent näitab, kui suur osa kogu rahvastikust elab suhtelises vaesuses, sügavas materiaalses ilmajäetuses või väikese tööintensiivsusega leibkondades. 
2020: 23,3%
Info
Allikas: Statistikaamet