Kuidas meie riigil läheb?

Heaolu
Millises riigis on hea elada? 
Riigis, kus väärtustatakse inimesi ja investeeritakse neisse. Riigis, kus inimesed tunnevad end tuleviku suhtes kindlalt. Riigis, kus ei tõrjuta ning kus tööelu ja sissetulek ei sõltu soost, päritolust või sellest, kui vanad me oleme, vaid oskustest ja teadmistest ning sellest, kes me oleme inimestena. Riigis, mis on peresõbralik. Riigis, kus inimesed tahavad lapsi saada ja kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Absoluutse vaesuse määr
2022: 3,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr
2022: 24,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodumajapidamiste säästumäär
2022: 0,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Säästva arengu riiklik strateegia
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Naisjuhid
2023: 34,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 punkti
Säästva arengu riiklik strateegia
Ühisveevärgi vee kvaliteet
2022: 98,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Pikaajalise töötuse määr
2023: 1,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Sissetulek leibkonnaliikme kohta aastas
Säästva arengu riiklik strateegia
Sissetulekute ebavõrdsus
2022: 5,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Elukeskkonnaga rahulolu
2022: 73,5
Eesti 2035
Tajutud riskid
Eesti 2035
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Eesti 2035
Elukeskkonnaga rahulolu
Eesti 2035
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 väärtuspunkti
Eesti 2035
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Eesti 2035
Sissetulekukvintiilide suhtekordaja
2022: 5,4
Eesti 2035
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Eesti 2035
Ligipääsetavus
2022: 40%
Eesti 2035
Tööjõus osalemise määr
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%

Kuidas meie riigil läheb?

Heaolu
Millises riigis on hea elada? 
Riigis, kus väärtustatakse inimesi ja investeeritakse neisse. Riigis, kus inimesed tunnevad end tuleviku suhtes kindlalt. Riigis, kus ei tõrjuta ning kus tööelu ja sissetulek ei sõltu soost, päritolust või sellest, kui vanad me oleme, vaid oskustest ja teadmistest ning sellest, kes me oleme inimestena. Riigis, mis on peresõbralik. Riigis, kus inimesed tahavad lapsi saada ja kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Absoluutse vaesuse määr
2022: 3,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr
2022: 24,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodumajapidamiste säästumäär
2022: 0,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Säästva arengu riiklik strateegia
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Naisjuhid
2023: 34,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 punkti
Säästva arengu riiklik strateegia
Ühisveevärgi vee kvaliteet
2022: 98,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Pikaajalise töötuse määr
2023: 1,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Sissetulek leibkonnaliikme kohta aastas
Säästva arengu riiklik strateegia
Sissetulekute ebavõrdsus
2022: 5,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Elukeskkonnaga rahulolu
2022: 73,5
Eesti 2035
Tajutud riskid
Eesti 2035
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Eesti 2035
Elukeskkonnaga rahulolu
Eesti 2035
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 väärtuspunkti
Eesti 2035
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Eesti 2035
Sissetulekukvintiilide suhtekordaja
2022: 5,4
Eesti 2035
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Eesti 2035
Ligipääsetavus
2022: 40%
Eesti 2035
Tööjõus osalemise määr
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%