Sulge
Keskkond
Jäätmeteke
Aasta jooksul tekkinud nii tava- kui ka ohtlikud jäätmed ja jäätmekäitlusettevõtetes tekkinud sekundaarsed jäätmed.
2020: 16 697 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Jäätmeteke
Aasta jooksul tekkinud nii tava- kui ka ohtlikud jäätmed ja jäätmekäitlusettevõtetes tekkinud sekundaarsed jäätmed.
2020: 16 697 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet