Keskkond

Jäätmeteke

Aasta jooksul tekkinud nii tava- kui ka ohtlikud jäätmed ja jäätmekäitlusettevõtetes tekkinud sekundaarsed jäätmed.
2018: 23 516,75 tuhat tonni
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Jäätmeteke

Aasta jooksul tekkinud nii tava- kui ka ohtlikud jäätmed ja jäätmekäitlusettevõtetes tekkinud sekundaarsed jäätmed.
2018: 23 516,75 tuhat tonni
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >