Keskkond

Ohtlikud jäätmed

Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2018: 6,9%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Ohtlikud jäätmed

Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2018: 6,9%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >