Sulge
Keskkond
Ohtlike jäätmete teke
Jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. 
2020. aasta väärtus ei ole varasemate aastatega võrreldav jäätmenimistu 01.01.2020 muutuse tõttu.
2022: 1 570,38 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Ohtlike jäätmete teke
Jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. 
2020. aasta väärtus ei ole varasemate aastatega võrreldav jäätmenimistu 01.01.2020 muutuse tõttu.
2022: 1 570,38 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt