Sulge
Keskkond
Ohtlikud jäätmed
Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2020: 38,8%
Info
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Ohtlikud jäätmed
Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2020: 38,8%
Info
Allikas: Statistikaamet