Sulge
Keskkond
Läänemere seisund
Eesti maismaalt Läänemerre jõudev üldfosfori ja -lämmastiku kogus. Ühendid pärinevad Läänemerre suubuvatest seiratud jõgedest, seiramata aladelt, piiriülestest jõgedest ja otse Läänemerre suubuvatest punktallikatest. 
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Läänemere seisund
Eesti maismaalt Läänemerre jõudev üldfosfori ja -lämmastiku kogus. Ühendid pärinevad Läänemerre suubuvatest seiratud jõgedest, seiramata aladelt, piiriülestest jõgedest ja otse Läänemerre suubuvatest punktallikatest. 
Vaata täpsemalt