Sulge
Keskkond
Rannikuveekogumite seisund
Arv  näitab, kui palju on heas seisundis rannikuveekogumeid kogu rannikuveekogumis. Rannikuveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2020: 0 veekogumit
Info
veekogumit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Rannikuveekogumite seisund
Arv  näitab, kui palju on heas seisundis rannikuveekogumeid kogu rannikuveekogumis. Rannikuveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2020: 0 veekogumit
Info
veekogumit
Allikas: Keskkonnaagentuur