Keskkond

Rannikuveekogumite seisund

Arv  näitab, kui palju on heas seisundis rannikuveekogumeid kogu rannikuveekogumis. Rannikuveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2017: 1 veekogumit
veekogumit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Rannikuveekogumite seisund

Arv  näitab, kui palju on heas seisundis rannikuveekogumeid kogu rannikuveekogumis. Rannikuveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2017: 1 veekogumit
veekogumit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >