Sulge
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2022: 62,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
Protsent näitab, kui suur on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta loodud SKP võrreldes EL-i keskmisega. Arvesse on võetud hinnatasemete ja valuutakursside erinevused.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia  mõõdik. 
2022: 62,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt