Kuidas meie riigil läheb?

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2023: -3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2022: 0,7 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2023: 77,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõus osalemise määr
2023: 73,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2022: 1,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Erasektori teadlased ja insenerid
2022: 2,23 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2022: 1,01 % SKP-st
Eesti 2035
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2023: 77,5%
Eesti 2035
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2022: 62,4%
Eesti 2035
Ressursitootlikkus
2022: 0,7 eurot kilogrammi kohta
Eesti 2035
Erasektori teadlased ja insenerid
2022: 2,23 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Rahvusvahelise konkurentsivõime indeks
2023: 26 koht
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2022: 62,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ökoinnovatsiooni indeksi osatähtsus EL-i keskmises
2022: 95%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2022: 1%

Kuidas meie riigil läheb?

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2023: -3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2022: 0,7 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2023: 77,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõus osalemise määr
2023: 73,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2022: 1,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Erasektori teadlased ja insenerid
2022: 2,23 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2022: 1,01 % SKP-st
Eesti 2035
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2023: 77,5%
Eesti 2035
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2022: 62,4%
Eesti 2035
Ressursitootlikkus
2022: 0,7 eurot kilogrammi kohta
Eesti 2035
Erasektori teadlased ja insenerid
2022: 2,23 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Rahvusvahelise konkurentsivõime indeks
2023: 26 koht
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2022: 62,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ökoinnovatsiooni indeksi osatähtsus EL-i keskmises
2022: 95%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2022: 1%