Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Kohalike omavalitsuste kulud
Protsent näitab, kui suur on kohalike omavalitsuste kulude osa avaliku sektori kuludes.
2020: 23,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Kohalike omavalitsuste kulud
Protsent näitab, kui suur on kohalike omavalitsuste kulude osa avaliku sektori kuludes.
2020: 23,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt