Keskkond

Soodsas seisundis liigid

Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega liikidest on soodsas seisundis loodusdirektiivi järgi. (Arvestuses ei käsitleta linnuliike.) 
2019: 56,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Soodsas seisundis liigid

Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega liikidest on soodsas seisundis loodusdirektiivi järgi. (Arvestuses ei käsitleta linnuliike.) 
2019: 56,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >