Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Hea valitsemise indeks: valitsemise tõhusus
Maailmapanga koostatav valitsemisindeks arvutatakse rohkem kui 200 riigi kohta. Hinnang võib olla vahemikus –2,5 (nõrk) kuni 2,5 (tugev).
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2022: 1,3
Info
Allikas: Maailmapank
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Hea valitsemise indeks: valitsemise tõhusus
Maailmapanga koostatav valitsemisindeks arvutatakse rohkem kui 200 riigi kohta. Hinnang võib olla vahemikus –2,5 (nõrk) kuni 2,5 (tugev).
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2022: 1,3
Info
Allikas: Maailmapank
Vaata täpsemalt