Keskkond

Nõuetekohaselt puhastatud reovesi

Nõuetekohaselt puhastatud reovee kogus miljonites kuupmeetrites. 
Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud vesi, mida on vaja enne suublasse juhtimist puhastada. 
2017: 118 miljonit kuupmeetrit
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Nõuetekohaselt puhastatud reovesi

Nõuetekohaselt puhastatud reovee kogus miljonites kuupmeetrites. 
Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud vesi, mida on vaja enne suublasse juhtimist puhastada. 
2017: 118 miljonit kuupmeetrit
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >