Sulge
Sidus ühiskond
Hoolivus ja koostöö
2021: 61%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Sidus ühiskond
Hoolivus ja koostöö
Protsent näitab kui suur osa Eesti elanikest peab omaks vähemalt kolme järgmistest väidetest:
  • kõiki inimesi maailmas koheldaks kui võrdseid; 
  • kuulata endast erinevate inimeste arvamusi; 
  • aidata inimesi enda ümber;
  • arvestada teiste inimeste seisukohtadega ja leida kompromisse. 
2021: 61%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt