Sulge
Energeetika
Taastuvenergia
2022: 38,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Energeetika
Taastuvenergia
Protsent näitab taastuvenergia osatähtsust energia lõpptarbimises. Taastuvenergia on mittefossiilsetest allikatest saadud energia: tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid. Energia lõpptarbimise puhul tarbitakse energiat, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2022: 38,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt