Sulge
Energeetika
Taastuvenergia
2022: 38,5%
Info
Allikas: Statistikaamet; Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika
Taastuvenergia
Protsent näitab taastuvenergia osatähtsust energia lõpptarbimises.
Taastuvenergia on mittefossiilsetest allikatest saadud energia: tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid.
Energia lõpptarbimise puhul tarbitakse energiat, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu.
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2022: 38,5%
Info
Allikas: Statistikaamet; Eurostat
Vaata täpsemalt