Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest

Kuidas meie riigil läheb?

Energeetika
Kas energiasõltumatus ja roheline energiatootmine mahuvad ühele pildile? 
Eesti energiamajanduse eesmärk on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus Eestis. Seejuures tuleb otsida pidevalt võimalusi, kuidas muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ning anda oma panus, et tasakaalustada maailma kliimamuutuste mõjutusi. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Energia tootlikkus
2018: 3 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiasõltuvus
2017: 4,1%
Eesti 2020
Energia lõpptarbimine
2018: 126 265 teradžauli
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiakulutused kodumajapidamistes
2019: 8,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taastuvenergia
2018: 30,0%