Kuidas meie riigil läheb?

Energeetika
Kas energiasõltumatus ja roheline energiatootmine mahuvad ühele pildile? 
Eesti energiamajanduse eesmärk on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus Eestis. Seejuures tuleb otsida pidevalt võimalusi, kuidas muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ning anda oma panus, et tasakaalustada maailma kliimamuutuste mõjutusi. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Energia tootlikkus
2020: 4,2 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiasõltuvus
2020: 10,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiakulutused kodumajapidamistes
2021: 8,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taastuvenergia
2020: 30,1%
Eesti 2035
Taastuvenergia
2020: 30,1%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Taastuvenergia
2020: 30,1%

Kuidas meie riigil läheb?

Energeetika
Kas energiasõltumatus ja roheline energiatootmine mahuvad ühele pildile? 
Eesti energiamajanduse eesmärk on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus Eestis. Seejuures tuleb otsida pidevalt võimalusi, kuidas muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ning anda oma panus, et tasakaalustada maailma kliimamuutuste mõjutusi. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Energia tootlikkus
2020: 4,2 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiasõltuvus
2020: 10,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiakulutused kodumajapidamistes
2021: 8,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taastuvenergia
2020: 30,1%
Eesti 2035
Taastuvenergia
2020: 30,1%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Taastuvenergia
2020: 30,1%