Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
2022: 2 644,59 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
Väljendab transpordisektoris kütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Transpordisektor hõlmab Eesti-sisest maantee-, raudtee, vee- ja lennutransporti. Rahvusvahelistes vetes sõitvate laevade ja rahvusvahelistel lennuliinidel lendavate lennukite heidet ei arvestata. 
2022: 2 644,59 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt