Keskkond

Kasvuhoonegaasid transpordis

2017: 2 443 tonni CO2 ekvivalendi kohta
tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Kasvuhoonegaasid transpordis

Väljendab transpordisektoris kütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Transpordisektor hõlmab Eesti-sisest maantee-, raudtee, vee- ja lennutransporti. Rahvusvahelistes vetes sõitvate laevade ja rahvusvahelistel lennuliinidel lendavate lennukite heidet ei arvestata. 
2017: 2 443 tonni CO2 ekvivalendi kohta
tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >