Sulge
Keskkond
Happevihmasid põhjustavate gaaside heide
Inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja ammoniaagi (NH3) heitkogus väljendatuna hapestumise ekvivalenttonnides.
2019: 1,8 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Info
tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Happevihmasid põhjustavate gaaside heide
Inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja ammoniaagi (NH3) heitkogus väljendatuna hapestumise ekvivalenttonnides.
2019: 1,8 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Info
tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Allikas: Keskkonnaagentuur