Keskkond

Happevihmasid põhjustavate gaaside heide

Inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja ammoniaagi (NH3) heitkogus väljendatuna hapestumise ekvivalenttonnides.
2017: 2,53 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Happevihmasid põhjustavate gaaside heide

Inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja ammoniaagi (NH3) heitkogus väljendatuna hapestumise ekvivalenttonnides.
2017: 2,53 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >