Sulge
Heaolu
Sooline palgalõhe
(meestöötajate keskmine brutotunnipalk – naistöötajate keskmine brutotunnipalk) : meestöötajate keskmine brutotunnipalk × 100
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia
2022: 17,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Sooline palgalõhe
(meestöötajate keskmine brutotunnipalk – naistöötajate keskmine brutotunnipalk) : meestöötajate keskmine brutotunnipalk × 100
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia
2022: 17,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt