Heaolu

Sooline palgalõhe

(meestöötajate keskmine brutotunnipalk – naistöötajate keskmine brutotunnipalk) : meestöötajate keskmine brutotunnipalk × 100
2018: 18,7%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Sooline palgalõhe

(meestöötajate keskmine brutotunnipalk – naistöötajate keskmine brutotunnipalk) : meestöötajate keskmine brutotunnipalk × 100
2018: 18,7%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >