Sulge
Heaolu
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Heaolu
Sooline palgalõhe
Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust. Palgalõhe teada saamiseks lahutatakse meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk ja saadud summa jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia mõõdik.
2022: 17,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt