Transport

Sõitjate- ja kaubavedu

Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osatähtsus maismaaliikluse reisijateveos (protsentides).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus maismaaliikluse kaubaveos (protsentides). 
55,6%
Kaubavedu maanteel
Vaata täpsemalt >
44,4%
Kaubavedu raudteel
Vaata täpsemalt >
97,8%
Sõitjatevedu maanteel
Vaata täpsemalt >
2,3%
Sõitjatevedu raudteel
Vaata täpsemalt >
Säästva arengu riiklik strateegia
Transport

Sõitjate- ja kaubavedu

Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osatähtsus maismaaliikluse reisijateveos (protsentides).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus maismaaliikluse kaubaveos (protsentides). 
55,6%
Kaubavedu maanteel
Vaata täpsemalt >
44,4%
Kaubavedu raudteel
Vaata täpsemalt >
97,8%
Sõitjatevedu maanteel
Vaata täpsemalt >
2,3%
Sõitjatevedu raudteel
Vaata täpsemalt >