Sulge
Transport
Sõitjate- ja kaubavedu
Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osa sõitjateveo maismaaliikluses (mõõdetuna sõitjakilomeetrites).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus kogu kaubaveos
(protsentides) kogu maismaaliikluses (tonnkilomeetrites). 
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Transport
Sõitjate- ja kaubavedu
Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osa sõitjateveo maismaaliikluses (mõõdetuna sõitjakilomeetrites).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus kogu kaubaveos
(protsentides) kogu maismaaliikluses (tonnkilomeetrites). 
Vaata täpsemalt