Keskkond

Põhjaveevõtt

Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Põhjaveevõtt

Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >