Heaolu

Naiste ja meeste ajakasutus

2015: 74,7 punkti
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Naiste ja meeste ajakasutus

Indeks hindab soolist ebavõrdsust ajakasutuses, mõõtes naiste ja meeste hoolduskohustuste jagunemist ehk kui palju osaletakse laste, vanemaealiste ja puuetega inimeste eest hoolitsemisel, samuti vaadatakse toidu valmistamisele ja majapidamistöödele kulutatud aega. Mõõdetakse ühiskondliku tegevusega hõlmatust ehk osalemist väljaspool kodu vaba aja, spordi- ja kultuuritegevuses ning kui palju tehakse vabatahtliku tööd ja osaletakse heategevuses. 
2015: 74,7 punkti
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Vaata täpsemalt  >