Sulge
Heaolu
Naiste ja meeste ajakasutus
2020: 74,7 punkti
Info
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Naiste ja meeste ajakasutus
Indeks hindab soolist ebavõrdsust ajakasutuses, mõõtes naiste ja meeste hoolduskohustuste jagunemist ehk kui palju osaletakse laste, vanemaealiste ja puuetega inimeste eest hoolitsemisel, samuti vaadatakse toidu valmistamisele ja majapidamistöödele kulutatud aega. Mõõdetakse ühiskondliku tegevusega hõlmatust ehk osalemist väljaspool kodu vaba aja, spordi- ja kultuuritegevuses ning kui palju tehakse vabatahtliku tööd ja osaletakse heategevuses. 
2020: 74,7 punkti
Info
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut