Sulge
Heaolu
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 väärtuspunkti
Info
väärtuspunkti
Allikas: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Heaolu
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Indeks mõõdab sugude võrdsust EL-i riikides kuues põhivaldkonnas: võim, aeg, teadmised, tervis, raha ja töö. Võrdõiguslikkust hinnatakse sajapunktiskaalal, kus 1 tähendab täielikku ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdsust meeste ja naiste vahel.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia mõõdik.
2023: 60,2 väärtuspunkti
Info
väärtuspunkti
Allikas: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut
Vaata täpsemalt