Sulge
Sidus ühiskond
Kohortsündivuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2022: 1,79 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Sidus ühiskond
Kohortsündivuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2022: 1,79 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt