Sulge
Sidus ühiskond
Summaarne sündimuskordaja
Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud.
2019: 1,66 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Eesti 2035
Sidus ühiskond
Summaarne sündimuskordaja
Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud.
2019: 1,66 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet