Sulge
Sidus ühiskond
Summaarne sündimuskordaja
Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2020: 1,6 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Summaarne sündimuskordaja
Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2020: 1,6 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet, Eurostat