Sulge
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2023: 1,77 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2023: 1,77 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt