Sulge
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
2023: 1,82 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste  reproduktiivea vältel sündinud keskmist laste arv naise kohta. Näitaja arvutamiseks summeeritakse kohorti kuuluvate naiste kogu elu jooksul sünnitatud laste arv ja jagatakse kohorti kuuluvate elusate naiste arvuga. Ühe kohordi moodustavad samal aastal sündinud naised. Seisuga 03.10.2023 on tulemused ümber arvutatud, võttes arvesse vaid naisi, kelle puhul on laste arv teada.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik. 
2023: 1,82 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt