Sidus ühiskond

Summaarne sündimuskordaja

Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2018: 1,67 last
last
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond

Summaarne sündimuskordaja

Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2018: 1,67 last
last
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >