Siseturvalisus

Vägivalla ohvrid

Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2018: 1,5%
Allikas: Justiitsministeerium
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus

Vägivalla ohvrid

Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2018: 1,5%
Allikas: Justiitsministeerium
Vaata täpsemalt  >