Sulge
Siseturvalisus
Vägivalla ohvrid
Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2019: 1,1%
Info
Allikas: Justiitsministeerium
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Vägivalla ohvrid
Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2019: 1,1%
Info
Allikas: Justiitsministeerium