Sulge
Siseturvalisus
Vägivalla ohvrid
Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2023: 1,7%
Info
Allikas: Justiitsministeerium
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Vägivalla ohvrid
Protsent näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on langenud viimase 12 kuu jooksul vägivallakuriteo ohvriks.
2023: 1,7%
Info
Allikas: Justiitsministeerium
Vaata täpsemalt