Kuidas meie riigil läheb?

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad
2020: 71 surma 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2020: 1 368 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2017: 94%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2020: 3 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2020: 0,9%
Eesti 2035
Vigastuste, mürgistuste ja muude välispõhjuste tagajärjel hukkunute arv
2020: 71,01 surma 100 000 elaniku kohta
Eesti 2035
Kodukoha turvalisus
2019: 94%

Kuidas meie riigil läheb?

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad
2020: 71 surma 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2020: 1 368 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2017: 94%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2020: 3 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2020: 0,9%
Eesti 2035
Vigastuste, mürgistuste ja muude välispõhjuste tagajärjel hukkunute arv
2020: 71,01 surma 100 000 elaniku kohta
Eesti 2035
Kodukoha turvalisus
2019: 94%