Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon

Protsent näitab koondeelarve struktuurset positsiooni, mis hõlmab valitsemissektori kõigi tasandite tulusid ja kulusid (nominaalne eelarve). Sellest on eemaldatud nii majandustsükli mõju kui ka ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarve tasakaalu mõjutada.
2018: -1,7 % SKP-st
% SKP-st
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon

Protsent näitab koondeelarve struktuurset positsiooni, mis hõlmab valitsemissektori kõigi tasandite tulusid ja kulusid (nominaalne eelarve). Sellest on eemaldatud nii majandustsükli mõju kui ka ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarve tasakaalu mõjutada.
2018: -1,7 % SKP-st
% SKP-st
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt  >