Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon
Protsent näitab koondeelarve struktuurset positsiooni, mis hõlmab valitsemissektori kõigi tasandite tulusid ja kulusid (nominaalne eelarve). Sellest on eemaldatud nii majandustsükli mõju kui ka ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarve tasakaalu mõjutada.
2022: -0,8 % SKP-st
Info
% SKP-st
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon
Protsent näitab koondeelarve struktuurset positsiooni, mis hõlmab valitsemissektori kõigi tasandite tulusid ja kulusid (nominaalne eelarve). Sellest on eemaldatud nii majandustsükli mõju kui ka ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarve tasakaalu mõjutada.
2022: -0,8 % SKP-st
Info
% SKP-st
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt