Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Põlevkivi kaevandamine
Aasta jooksul kaevandatud põlevkivi kogus. 
2018: 15 944 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Põlevkivi kaevandamine
Aasta jooksul kaevandatud põlevkivi kogus. 
2018: 15 944 tuhat tonni
Info
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt