Keskkond

Põlevkivi kaevandamine

Aasta jooksul kaevandatud põlevkivi kogus. 
2017: 15 633 tuhat tonni
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Põlevkivi kaevandamine

Aasta jooksul kaevandatud põlevkivi kogus. 
2017: 15 633 tuhat tonni
tuhat tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >