Sulge
Infoühiskond
Kiire internetiühenduse osatähtsus
Protsent näitab >100 Mbp/s või suurema kiirusega ühendusi interneti püsiühenduste koguarvus. 
Interneti püsiühendus ‒ fiiberoptilise, vask- või koaksiaalkaabliga ühendus majas, korteris, asutuses jm. 
2022: 31,8%
Info
Allikas: Euroopa Komisjon
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Infoühiskond
Kiire internetiühenduse osatähtsus
Protsent näitab >100 Mbp/s või suurema kiirusega ühendusi interneti püsiühenduste koguarvus. 
Interneti püsiühendus ‒ fiiberoptilise, vask- või koaksiaalkaabliga ühendus majas, korteris, asutuses jm. 
2022: 31,8%
Info
Allikas: Euroopa Komisjon
Vaata täpsemalt