Kuidas meie riigil läheb?

Infoühiskond
Kas e-Eesti on elujõuline ka tulevikus või suikub ta unne nagu Tiigrihüpe? 
E-Eesti on see, mille poolest meie riik muust maailmast eristub. Meie elektrooniline ID on ainulaadne. Eesti infoühiskonna arenguks tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist süvendada nii riigivalitsemises kui ka ühiskonnas laiemalt. See loob aluse selleks, et meie järjest nutikamad lahendused suurendavad endiselt Eesti majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja tõhustavad riigivalitsemist. 
Säästva arengu riiklik strateegia
>100 Mbp/s internetiühendused
2019: 19,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Interneti kasutamine
2020: 89,1%

Kuidas meie riigil läheb?

Infoühiskond
Kas e-Eesti on elujõuline ka tulevikus või suikub ta unne nagu Tiigrihüpe? 
E-Eesti on see, mille poolest meie riik muust maailmast eristub. Meie elektrooniline ID on ainulaadne. Eesti infoühiskonna arenguks tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist süvendada nii riigivalitsemises kui ka ühiskonnas laiemalt. See loob aluse selleks, et meie järjest nutikamad lahendused suurendavad endiselt Eesti majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja tõhustavad riigivalitsemist. 
Säästva arengu riiklik strateegia
>100 Mbp/s internetiühendused
2019: 19,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Interneti kasutamine
2020: 89,1%