Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Baastasemel digipädevusega elanikud
Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 12 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2019: 62,0%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Baastasemel digipädevusega elanikud
Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 12 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2019: 62,0%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat