Sulge
Haridus
Baastasemel digipädevusega elanikud
Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 3 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates vähemalt baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2023: 63%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Baastasemel digipädevusega elanikud
Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 3 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates vähemalt baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2023: 63%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt