Haridus

Baastasemel digipädevusega elanikud

Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 12 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2019: 62,0%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus

Baastasemel digipädevusega elanikud

Protsent näitab, kui palju on elanikkonnas viimase 12 kuu jooksul internetti kasutanud 16‒74-aastaseid inimesi, kellel on enda arvates baastaseme digioskus info töötlemisel, suhtlemisel, probleemide lahendamisel või mõne programmi kasutamisel. 
2019: 62,0%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >