Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Hea valitsemise indeks: arvamusvabadus ja osalemine valimistel
Maailmapanga koostatav indeks koondab üle 200 riigi tulemused. Hinnang võib olla vahemikus –2,5 (halb) kuni 2,5 (hea).
2020: 1,17
Info
Allikas: Maailmapank
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Hea valitsemise indeks: arvamusvabadus ja osalemine valimistel
Maailmapanga koostatav indeks koondab üle 200 riigi tulemused. Hinnang võib olla vahemikus –2,5 (halb) kuni 2,5 (hea).
2020: 1,17
Info
Allikas: Maailmapank
Vaata täpsemalt