Sulge
Keskkond
Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide
Transpordisektoris kütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogus CO2 ekvivalenttonnides. Transpordisektor hõlmab Eesti-sisest maantee-, raudtee-, vee- ja õhutransporti. Rahvusvahelistes vetes sõitvate laevade ja rahvusvahelistel lennuliinidel lendavate lennukite heidet ei arvestata.
2021: 2 350,65 tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Keskkond
Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide
Transpordisektoris kütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogus CO2 ekvivalenttonnides. Transpordisektor hõlmab Eesti-sisest maantee-, raudtee-, vee- ja õhutransporti. Rahvusvahelistes vetes sõitvate laevade ja rahvusvahelistel lennuliinidel lendavate lennukite heidet ei arvestata.
2021: 2 350,65 tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt