Energeetika

Energiasõltuvus

Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2017: 4,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika

Energiasõltuvus

Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2017: 4,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >