Sulge
Energeetika
Energiasõltuvus
Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2018: 0,7%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika
Energiasõltuvus
Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2018: 0,7%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat