Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Energeetika
Energiasõltuvus
Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2017: 4,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika
Energiasõltuvus
Energiasõltuvuse määr ehk imporditud ja eksporditud energia vahe, mis väljendatakse suhtena kogutarbimisse. 
2017: 4,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat