Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Globaalse kohalolu indeks
2021: 82
Info
Allikas: Elcano riikide globaalset kohalolu hindav raport, Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Globaalse kohalolu indeks
Näitab Eesti majanduslikku, sõjalist ja muud valdkondlikku (turism, kultuur, tehnoloogia, haridus, teadus jne) globaalset nähtavust/kohalolu puudutavat positsiooni.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik. 

2021: 82
Info
Allikas: Elcano riikide globaalset kohalolu hindav raport, Statistikaamet
Vaata täpsemalt