Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Energeetika
Energia tootlikkus
Sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja riigisisese energiatarbimise suhe kalendriaastal. 
2018: 3 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Info
eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika
Energia tootlikkus
Sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja riigisisese energiatarbimise suhe kalendriaastal. 
2018: 3 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Info
eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet, Eurostat