Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2018: 38,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2018: 38,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt