Kuidas meie riigil läheb?

Põllumajandus ja kalandus
Kuidas areneb Eesti elu maal? Meie maaelu alustalad on traditsioonilised põllumajandusmaastikud ja liigirikkus. Nende püsimiseks on tarvis soodustada põllumajandusettevõtlust ning parandada elukeskkonda maal. Ainult sel moel saab võimalikuks elujõuline, konkurentsivõimeline ja tasakaalus põllu- ja kalamajandusega maapiirkond Eestis, mis tagab taimede ja loomade hea tervise, ohutu ja mitmekesise toidu ja inimeste rahulolu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajanduse tootlikkus
2022: 31 326 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandusmaa
2022: 23,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandustoodang
2022: 9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taimekaitsevahendite turustamine
2022: 777 076,12 kilogrammi
Säästva arengu riiklik strateegia
Väetiste kasutamine

Kuidas meie riigil läheb?

Põllumajandus ja kalandus
Kuidas areneb Eesti elu maal? Meie maaelu alustalad on traditsioonilised põllumajandusmaastikud ja liigirikkus. Nende püsimiseks on tarvis soodustada põllumajandusettevõtlust ning parandada elukeskkonda maal. Ainult sel moel saab võimalikuks elujõuline, konkurentsivõimeline ja tasakaalus põllu- ja kalamajandusega maapiirkond Eestis, mis tagab taimede ja loomade hea tervise, ohutu ja mitmekesise toidu ja inimeste rahulolu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajanduse tootlikkus
2022: 31 326 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandusmaa
2022: 23,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandustoodang
2022: 9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taimekaitsevahendite turustamine
2022: 777 076,12 kilogrammi
Säästva arengu riiklik strateegia
Väetiste kasutamine