Sidus ühiskond

Loomulik iive

Elussündide ja surmade vahe. 
2018: -1 384 inimest
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond

Loomulik iive

Elussündide ja surmade vahe. 
2018: -1 384 inimest
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >