Sulge
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2022: -5 669 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2022: -5 669 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt