Sulge
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2020: -2 602 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2020: -2 602 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet