Sulge
Siseturvalisus
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
Inimkannatanuga liiklusõnnetus teel – juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma.
2020: 1 368 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Info
inimkannatanutega liiklusõnnetust
Allikas: Maanteeamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
Inimkannatanuga liiklusõnnetus teel – juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma.
2020: 1 368 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Info
inimkannatanutega liiklusõnnetust
Allikas: Maanteeamet