Sulge
Heaolu
Ühisveevärgi vee kvaliteet
2023: 98,8%
Info
Allikas: Terviseamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Ühisveevärgi vee kvaliteet
Protsent näitab, kui suur on kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbijate osa kõigi ühisveevärgiga liitunud tarbijate hulgas. Kvaliteedinõuded hõlmavad ohutust tarbijate tervisele ja teenuse kvaliteeti ning kehtivad nii mikrobioloogiliste kui ka keemiliste näitajate kohta, mis võivad olla tervisele kahjulikud. 
2023: 98,8%
Info
Allikas: Terviseamet
Vaata täpsemalt