Heaolu

Ühisveevärgi vee kvaliteet

2018: 99,3%
Allikas: Terviseamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Ühisveevärgi vee kvaliteet

Protsent näitab, kui suur on kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbijate osa kõigi ühisveevärgiga liitunud tarbijate hulgas. Kvaliteedinõuded hõlmavad ohutust tarbijate tervisele ja teenuse kvaliteeti ning kehtivad nii mikrobioloogiliste kui ka keemiliste näitajate kohta, mis võivad olla tervisele kahjulikud. 
2018: 99,3%
Allikas: Terviseamet
Vaata täpsemalt  >