Sulge
Keskkond
Kaitstavad merealad
2022: 18,7%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kaitstavad merealad
Protsent näitab, kui suur on nende merealade osa, mis on loodud mõne mereosa ja selle elustiku ning elupaikade kaitseks kogu merealas. Näitaja arvutamisel on Eesti merealast arvesse võetud looduskaitseseaduse paragrahvis 4 nimetatud loodusobjektid, millel on pindala: kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad ja kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsetsoonid. 
2022: 18,7%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt