Keskkond

Kaitstavad merealad

2018: 27,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Kaitstavad merealad

Protsent näitab, kui suur on nende merealade osa, mis on loodud mõne mereosa ja selle elustiku ning elupaikade kaitseks kogu merealas. Näitaja arvutamisel on Eesti merealast arvesse võetud looduskaitseseaduse paragrahvis 4 nimetatud loodusobjektid, millel on pindala: kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad ja kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsetsoonid. 
2018: 27,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >