Sulge
Tervis
Oodatav eluiga
Keskmine aastate arv, mis inimene tõenäoliselt elab, kui suremus ja rahvastiku tervisenäitajad jäävad samaks. 
2020: 79 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Oodatav eluiga
Keskmine aastate arv, mis inimene tõenäoliselt elab, kui suremus ja rahvastiku tervisenäitajad jäävad samaks. 
2020: 79 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat