Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heitkogused
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heitkogused
Kasvuhoonegaaside heitkogus SKP-sse (kilogrammi SKP eurosse).
Kasvuhoonegaasidena käsitatakse inimtegevuse tagajärjel vabanenud süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), dilämmastikoksiidi (N2O) ja fluoritud kasvuhoonegaase ehk F-gaase: fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). 
Vaata täpsemalt